Seznanjanje z ukrepi delovanja JZ Koroška lekarna

Spoštovani!

Obveščamo vas, da vas bomo z vsemi ukrepi, ki jih bomo v JZ Koroška lekarna sprejeli v naslednjih tednih, javnost sproti obveščali prek spletne strani ter z obvestili v lekarnah. 

 

Irena Pušnik, mag. farm.

DIREKTORICA