Priznanje občine Mežica JZ Koroška lekarna

Ob občinskem prazniku občine Mežica, 4.12.2020 je župan g. Dušan Krebl JZ Koroška lekarna podelil priznanje z obrazložitvijo:

Javni zavod Koroška lekarna prejme priznanje občine Mežica ob 50-letnici lekarniške dejavnosti v Mežici. Teh 50-let je lekarna Mežica skrbela ne le za preskrbo občanov z zdravili, temveč tudi z nasveti za ohranjanje zdravja in s svojimi storitvami sledila razvoju lekarniške dejavnosti.

Priznanje občine Mežica