We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

Izjava o dostopnosti

O dostopnosti

Koroška lekarna se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča www.koroskalekarna.si v skladu z veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletišče www.koroskalekarna.si.

Stopnja skladnosti

Spletna stran Koroške lekarne je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju naštetih izjem.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

  • Kontaktne podatke vseh naših poslovalnic,
  • pregled splošnih podatkov o Koroški lekarni in njenih poslovalnic,
  • pregled informacij javnega značaja,
  • pregled strokovnih člankov, pripravljenih s strani farmacevtov,
  • ogled vabil za strokovna predavanja, dogodke.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.koroskalekarna.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • prikazi podatkov v obliki grafikonov,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov info@koroskalekarna.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od njegovega/njenega prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora. Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si,
www.uiv.gov.si

Datum objave spletnega mesta:

Spletišče www.koroskalekarna.si je bil v obstoječi grafični podobi objavljen 16. novembra 2014.

Priprava izjave o dostopnosti:

Ta izjava je bila pripravljena 28.09.2020. Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja. Izjava je bila nazadnje pregledana 28.09.2020.