We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

O nas

Slovenska Koroška obsega področje treh dolin: Mežiške, Mislinjske in Dravske doline.

Ustanoviteljice javnega zavoda Koroška lekarna so vse občine Koroške regije.

Koroška lekarna s svojimi dvanajstimi organizacijskimi enotami skrbi za preskrbo prebivalcev teh treh dolin z zdravili na recept in brez recepta, magistralno pripravljenimi zdravili in svetovanjem o pravilni in varni uporabi zdravil.

Z nami do zdravja!

DIREKTORICA Irena PUŠNIK, mag.farm., spec.
Tel. : 02/8750700
Fax : 02/8750708
e-mail : irena.pusnik@koroskalekarna.si