We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

Politika kakovosti

Poslanstvo in vizija

Osnovna dejavnost Koroške lekarne je celovita in nemotena preskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili ter izdelki in storitvami za ohranjanje zdravja ter skrb za njihovo pravilno in varno uporabo.

V  Koroški lekarni bodo tudi v bodoče tako lekarne kot tudi farmacevti najbolj dostopen partner uporabnikom zdravstvenih storitev. Naša vizija je biti med najuspešnejšimi v lekarniški dejavnosti.

Politika sistema vodenja kakovosti zajema:

  • upoštevanje ter izpolnitev zahtev in pričakovanj uporabnikov lekarniških storitev
  • nenehno izboljševanje in razvijanje naših storitev
  • stalno posodabljanje in vzdrževanje informacijske in tehnološke opreme za zagotavljanje kakovostnega dela
  • stalno informiranje, izobraževanje, usposabljanje in motiviranje zaposlenih na vseh nivojih in povečanje njihovega zadovoljstva
  • krepitev dobrih medsebojnih odnosov, pripadnosti zavodu, timsko delo in medsebojna pomoč pri delu
  • stalen razvoj in ohranjanje stabilnosti poslovanja zavoda
  • vzdrževanje dobrih odnosov z ustanoviteljicami ter s poslovnimi partnerji
  • stalno vzdrževanje učinkovitosti in izboljševanje sistema vodenja kakovosti

Konkretni cilji politike kakovosti so sestavni del letnega plana poslovanja.

Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo na vseh področjih dela. Z uspešnim vodenjem kakovosti po standardu ISO 9001:2015 bomo zaposleni v zavodu tudi v prihodnje stalno izboljševali kakovost poslovanja v vseh naših enotah.

Direktorica
Irena Pušnik, mag. farm., spec.