We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

Pravno obvestilo

KOROŠKA LEKARNA (v nadaljevanju LEKARNA), si pridržuje avtorske pravice na vsebino, ki je objavljena na naših spletnih straneh. Vsebine naših spletnih strani ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij. Vsebine ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene. Prav tako si LEKARNA pridržuje pravico do sprememb vsebin.

LEKARNA bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkovz vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. LEKARNA tudi ne prevzema nobene odgovornosi v povezavi s posledicami, ki jih povzročijon informacije, vsebovane na tej spletni strani, niti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno govornost.

Niti LEKARNA niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

LEKARNA skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZlsRPS) svoje stranke obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporovSRPS.

Varovanje osebnih podatkov

Vse osebne podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, bomo brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Ur. l. RS, št. 59/1999, 57/2001 in 59/2001). Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.